Top 10 photos - Ethiopia

Hamar people at Turmi market. South,  Ethiopia.Bume woman. South,  Ethiopia.Mursi woman. South,  Ethiopia.Tsamai woman, around Key Afer. South,  Ethiopia.Market at Dimeka village. South,  Ethiopia.Karo woman. South,  Ethiopia.Karo women. South,  Ethiopia.Arbore woman. South,  Ethiopia.Hamar people at Turmi market. South,  Ethiopia.Arbore woman. South,  Ethiopia.

You can find at Asmat.eu

(c) Asmat 2003 - 2021, design by KamData [Privacy]